Topogrāfiskā uzmērīšana

Kas tas ir?

Topogrāfiskā uzmērīšana ir topogrāfiskās informācijas – virszemes situācijas, pazemes inženiertīklu iegūšana, sagatavošana un apstrāde, kā arī saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem un būvvaldi. Topogrāfisko informāciju izdrukās attēlo mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000.

Topogrāfisko uzmērīšanu drīkst veikt tikai ģeodēziskajos darbos sertificētas personas.

 

Kādos gadījumos tas nepieciešams?

Topogrāfisko uzmērīšanu ir nepieciešams veikt gadījumos, ja paredzēts:

 

Kas ir jādara pakalpojuma pieteikšanai un konsultācijas saņemšanai?

Jāvēršas tuvākajā SIA “Latvijasmernieks.lv” birojā!

 

Nepieciešamie dokumenti

Grafiskais pielikums - zemes robežu plāna kopija vai cits grafiskais materiāls, kurā attēlota uzmērāmā teritorija.

Būtiski nodrošināt mērniekam piekļuves iespējas objektam (dažādas slēgtas un apsargātas teritorijas, privātmāju pagalmi).

 
 
Uz augšu