Inženierģeodēzija

Kas tas ir?

Ģeodēziskiem darbiem ir plašs pielietojums, atkarībā no to mērķa un uzdevuma, bet galvenokārt tie ir atsevišķi būvniecības pasākumi.

Ģeodēziskie darbi ietver ģeodēzisko izpēti būvniecības vajadzībām, būvju un inženiertīklu nospraušanubūvju un izbūvēto apakšzemes un virszemes inženiertīklu ģeodēzisko kontroli, būvju uzraudzību.

Pie ģeodēziskiem darbiem pieskaitāmi arī darbi derīgo izrakteņu licences laukuma nospraušanai un izstrādes apjoma aprēķināšanai.

Ģeodēziskos darbus drīkst veikt tikai ģeodēziskajos darbos sertificētas personas.

 

Kas ir jādara pakalpojuma pieteikšanai un konsultācijas saņemšanai?

Jāvēršas tuvākajā SIA “Latvijasmernieks.lv” birojā!

 
 
Uz augšu