Ģeoloģiskie darbi

Kas tas ir?

Ģeoloģiskā izpēte ir visu veidu ģeoloģiskie darbi, to skaitā ģeoloģiskie pētījumi, kuru mērķis ir noskaidrot zemes dzīļu uzbūvi, sastāvu, īpašības, stāvokli, kā arī derīgo izrakteņu un zemes dzīļu derīgo īpašību izplatības un izvietojuma likumsakarības.

Kopā ar mūsu sadarbības partneriem, izpildām šādus ģeoloģiskos darbus:

 

Kas ir jādara pakalpojuma pieteikšanai un konsultācijas saņemšanai?

Ģeoloģiskie darbi nepieciešami pirms dažādu objektu būvniecības, derīgo izrakteņu ieguves, projektējot vai rekonstruējot pazemes ūdensgūtni, u.c. gadījumos.

Dažādu būvniecības un projektēšanas darbu vajadzībām, vispirms ir jāizzin augsnes ģeoloģiskais sastāvs.

 

Kas man jādara?

Lai uzzināt vairāk vai  pieteikt pakalpojumu, zvani mūsu speciālistiem: Tālr. 67821956

 
 
Uz augšu