Jaunumi

01.06.2017 SIA Latvijasmernieks.lv un FinMeas LTd rīkotās Biznesa brokastis

07.06.2017

SIA Latvijasmernieks.lv un FinMeas LTd rīkotās Biznesa brokastis ir veiksmīgi noslēgušās. Paldies kompānijām par izrādīto interesi.

Ņemot vērā lielo ieinteresētību, arī turpmāk plānojām rīkot līdzīgus pasākumus ar mūsu starptautiskajiem partneriem.

 
Uz augšu