Aktuālie projekti

CITRUS solutions

No 2012.gada saskaņā ar sadarbības līgumu veicam atsevišķus SIA "Citrus Solutions" topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus. Topogrāfiskie un ģeodēziskie darbi tiek veikti saskaņā ar SIA "Lattelecom" tehniskajiem standartiem visā Latvijas teritorijā.

Taču šī gada vasarā esam uzsākuši ceļa trases 3D lāzerskenēšanu un topogrāfijas izveidi Rīga - Ventspils šosejai ar Latvijā vēl neizmatoto Trimble MX8 Geotrim tehniku.

  • Uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem

    No 2012.gada 1.janvāra sarakstu ar zemes vienībām, kas jāuzmēra par valsts budžeta līdzekļiem, aktualizē un lēmumus pieņem Valsts zemes dienests. 2012.gadā un 2014.gadā esam uzvarējuši Valsts ze...

  • Latvijas Valsts meži

    Jau no 2008. gada mūsu lielākais mērniecības projekts ir Latvijas Valsts mežu zemes kadastrālā uzmērīšana veikšana ierakstīšanai Zemes grāmatā. Šobrīd mūsu mērķis ir uzmērīt Latvijas Valsts mežu zemes...

  • Latvijas valsts ceļi

    AS "Latvijas Valsts ceļi" jau ilggadīgi ir viens no mūsu pasūtītājiem. Pasūtījumos ar Latvijas Valsts ceļiem parasti izstrādājam zemes ierīcības projektus, kas saistīti ar autoceļu rekonstrukcijas dar...

 
Uz augšu