Jaunumi

  SIA Latvijasmernieks.lv savam kolektīvam aicina pievienoties Centrālā reģiona vadītāju!
Kļūsti par vienu no mums! Sūti savu cv un motivācijas vēstuli uz personals@latvijasmernieks.lv līdz 24.augustam.
Ko Tu iegūsi? Atsaucīgus kolēģus, darbu vienā no lielākajiem un tehnoloģijām attīstītākajiem mērniecības uzņēmumiem un algu no 2500.00 EUR BRUTO! Vairāk par vakanci: šeit! Tālr.informācijai +371 26346340!

Lasīt vairāk

Aktualitātes

 • Sadarbības iespējas ceļu projektēšanas inženieriem!

  SIA Latvijasmernieks.lv sakarā ar uzņēmuma infrastruktūras daļas paplašināšanu Baltijas valstīs un starptautiskās sadarbības izvēršanu aicina savā komandā pievienoties Ceļu projektēšanas inženieri!

  Sūti mums savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals(at)latvijasmernieks.lv vai zvani 26346340.

 • Jaunas mērniecības iespējas

  Esam apguvuši jaunas mērniecības iespējas un metodes un uzsākuši biroju telpu modelēšanu, iekļaujot iekšējo komunikāciju tīklu, esam sākuši izstrādāt arī būvdetaļu trīsdimensionālo izveidi.

  Tāpat arī uzsākts darbs ar Latvijā vēl neizmantoto Trimble‬ ‪‎MX8‬ ‪Geotrim‬ skeneri.

 • Trīsdimensionālie modeļi

  Apskati mūsu veidotos trīsdimensiālos modeļus Skechfab.com: https://sketchfab.com/latvijasmernieks.lv

Lasīt vairāk
 
 

Par uzņēmumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv" ir vadošais uzņēmums zemes kadastrālajā uzmērīšanā, kas piedāvā augstā kvalitātē visu veidu mērniecības pakalpojumus. Viens no Reaalprojekt grupas uzņēmumiem, kas ir vadošā infrastruktūras projektēšanas un mērniecības uzņēmumu grupa Baltijā, un sevi pierādījusi tādos starptautiskos projektos, kā, piemēram, Rail Baltic posma Igaunijā izstrādē.

... Skatīt vairāk
 

Misija un vīzija

SIA „Latvijasmernieks.lv” misija ir sniegt augsti kvalitatīvus visu veidu mērniecības pakalpojumus iedzīvotājiem, pašvaldībām, valsts institūcijām, kā arī juridiskām personām, nodrošinot pakalpojuma pieejamību visā Latvijas teritorijā par cenām, kas vienlaikus ir ekonomiski pamatotas un atbilstošas iedzīvotāju maksātspējai.

 

SIA "Latvijasmernieks.lv" vīzija ir kļūt par lielāko un profesionālāko mērniecības un projektēšanas pakalpojumu sniedzēju Baltijā!

Skatīt vairāk
 

Sertificēti mērnieki

Zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības, topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus var izpildīt tikai šajos darbos sertificētas personas. 

SIA „Latvijasmernieks.lv” darbinieki ir sertificējušies visās MK noteikumu reglamentētajās mērniecības sfērās, t.i., gan zemes kadastrālajā uzmērīšanā, gan zemes ierīcības darbos, gan
ģeodēziskajos darbos. Tādēļ varam piedāvāt kompleksus un kvalitatīvus risinājumus.

...Skatīt vairāk

Emblēma

Mūsu logo:

Grafiskās zīmes pamatelementi ir burti LVM. Tie savienoti, izveidojot kronim līdzīgu simbolu, kas pārstāv spēku un demonstrē, ka mūsu uzņēmums ieņem nozīmīgu pozīciju nozares kontekstā. Zīmē attēlotais svārsts spēj aprakstīt visdažādākās ģeometriskās formas un tajā var saskatīt līdzību ar teodolītu. Svārsts simbolizē ne tikai zemes mērīšanu, bet arī elastību, dinamiku, ātrumu un precizitāti. Pamatkrāsa, kas ir zaļa, asociējas ar zemi - tā saistās ar pavasari, atdzimšanu jaunā kvalitātē, jaunu sākumu.

 

Skatīt vairāk
 

Rekvizīti

SIA "Latvijasmernieks.lv"

Eduarda Smiļģa iela 2A, Rīga, LV-1048, Latvija

Reģ.PVN Nr. LV40003783960

AS Swedbank, kods: HABALV22

Konta Nr. LV72 HABA 0551 0117 1447 8

AS Citadele Banka, kods: PARXLV22

Konta Nr. LV03PARX0009432210002

 

Skatīt vairāk

Struktūra

SIA „Latvijasmernieks.lv” ir izveidots kā uzņēmums ar centralizētu pārvaldes sistēmu, decentralizētu saimnieciskās darbības organizāciju. Uzņēmuma pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde.

Kopā ar pārvaldes institūcijām SIA „Latvijasmernieks.lv” struktūru veido centrālais birojs, kas nodrošina uzņēmuma administratīvo vadību, un 13 mērniecības biroji visā Latvijas teritorijā.

...Skatīt vairāk
 

Sociālā atbildība

SIA „Latvijasmernieks.lv” ir sociāli atbildīgs Latvijas sabiedrības loceklis, kas savas korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes īsteno vairākos virzienos - Sabiedrība, Darbinieki, Pakalpojumi un klienti, Darba vide, Vides aizsardzība. Vairāk skatīt šeit.

Skatīt vairāk
 

Mūsu komanda

Sadarbības partneri

 •  
  Reaalprojekt Ltd.
 •  
  Latvijas Valsts Meži
 •  
  Latvijas valsts ceļi
 •  
  Valsts Zemes Dienests
 •  
  RTU
 •  
  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
 •  
  Valsts nekustamie īpašumi
 •  
  ES Fondi
 •  
  ES Fondi
 •  
  Rīgas Dome
 •  
  Jūrmalas Dome
 •  
  Daugavpils
 •  
  Krustpils
 •  
  Ķekavas novada dome
 •  
  Rundāles pagasts
 •  
  Riebiņu Novads
 •  
  Vestiena
 •  
  Ventspils brīvosta
 •  
  Jelgavas Ūdens
 •  
  Rīgas Brīvosta
 •  
  Ceļu projekts
 •  
  Ceļu pārvalde
 •  
  Latvijas gāze
 •  
  Latvijas Dzelzceļš
 •  
  Rīgas Siltums
 •  
  Latvenergo
 •  
  Lattelecom
 •  
  Latvenergo
 

Pakalpojumi

 

Aktuālie projekti

 • Rojas brīvdabas estrāde

  Latvijasmernieks.lv SIA speciālistiem bija gods nodrošināt pilna cikla ģeodēziskos un mērniecības darbus Rojas brīvdabas estrādes būvniecības laikā. Būvniecības laiks 2018 - 2019 gads. Izmantotais t... Lasīt vairāk

 • Uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem

  No 2012.gada 1.janvāra sarakstu ar zemes vienībām, kas jāuzmēra par valsts budžeta līdzekļiem, aktualizē un lēmumus pieņem Valsts zemes dienests. 2012.gadā un 2014.gadā esam uzvarējuši Valsts ze... Lasīt vairāk

 • CITRUS solutions

  No 2012.gada saskaņā ar sadarbības līgumu veicam atsevišķus SIA "Citrus Solutions" topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus. Topogrāfiskie un ģeodēziskie darbi tiek veikti saskaņā ar SIA "Lattelecom" tehni... Lasīt vairāk

 • Latvijas Valsts meži

  Jau no 2008. gada mūsu lielākais mērniecības projekts ir Latvijas Valsts mežu zemes kadastrālā uzmērīšana veikšana ierakstīšanai Zemes grāmatā. Šobrīd mūsu mērķis ir uzmērīt Latvijas Valsts mežu zemes... Lasīt vairāk

 • Latvijas valsts ceļi

  AS "Latvijas Valsts ceļi" jau ilggadīgi ir viens no mūsu pasūtītājiem. Pasūtījumos ar Latvijas Valsts ceļiem parasti izstrādājam zemes ierīcības projektus, kas saistīti ar autoceļu rekonstrukcijas dar... Lasīt vairāk

Skatīt vairāk
 

Realizētie projekti

 • Lendžu karjera 3D modelis

  2015. gada septembrī, Krāslavas novada, Ūdrīšu pagastā tika veikts karjera Lendži aerofotorāfēšana. Apstrādājot fotogrāfēšanas rezultātā iegūtos attēlus, tika izveidots punkta mākonis. No punkta mākoņ... Lasīt vairāk

 • Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu HES zemūdens sonārā apsekošana

  Esam pabeigušii darbu pie 3 Daugavas Hidroelektrostaciju zemūdens apsekošanu ar sonāro metodi pēc AS Latvenergo pasūtījuma! Apsekošana tika veikta, lai pārbaudītu šo trīs spēkstaciju konstrukciju st... Lasīt vairāk

 • Ortofoto militārajā bāzē Siimika

  2015.gada augustā, sadarbojoties ar igauņu firmu Reaalprojekt, Igaunijā 50 km uz Ziemeļrietumiem no Tallinas militārajā bāzē Siimikā tika veikta zemes gabala fotogrāfēšana ar bezpilota lidaparātu. No ... Lasīt vairāk

 • Karjeru ortofoto un tilpuma aprēķini

  2014.gada nogalē, 2015.gadā esam attīstījuši karjeru uzmērīšanu ar bezpilota lidaparātu, ortofoto un 3D virsmas reljefa modeļu izveidi. Šie materiāli tālāk izmantoti iegūtā un izvestā karjera resursu ... Lasīt vairāk

 • Kinopilsētiņas "Cinevilla" aerofoto

  2015.gada maijā esam pabeiguši Latvijas vienīgās un unikālās kinopilsētiņas "Cinevilla" uzmērīšanu ar bezpilota lidaparātu un izveidojuši ortofoto un 3D reljefa virsmas modeli. Ceram, ka šis materiāls... Lasīt vairāk

 • Meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde

  Šogad esam uzsākuši vairākus meža meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskos projektus Vidzemes reģionā Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vajadzībām. Pašlaik kopējais uzmērāmais un projek... Lasīt vairāk

Skatīt vairāk
 
 

Jaunākās vakances

 

 

Skatīt vairāk
 

Prakses iespējas

Ja vēlaties praksē redzēt un izjust profesionāļu ikdienu, kā arī pats "iemēģināt roku" mērniecības nozarē, SIA "Latvijasmernieks.lv" piedāvā prakses iespēju uzņēmumā.

Skatīt vairāk
 

Tehnoloģijas

Latvijasmernieks.lv savā darbībā izmanto jaunākās tehnoloģijas un mūsu tehniskajā aprīkojumā ietilpst:

 

- elektroniskie manuālie un robotizētie tahimetri Lasīt vairāk

 

- digitālie nivelieri Lasīt vairāk

 

- globālās navigācijas satelītu sistēmas instrumenti Lasīt vairāk

 

- bezpilota lidaparāti Lasīt vairāk

 

- zemūdens skenēšanas aparāti Lasīt vairāk

Skatīt vairāk
 
 

Kontakti

 • Rīga, Eduarda Smiļģa iela 2A, LV-1048

  Informatīvais tālr. 67821956, fakss 67821957

  E-pasts info@latvijasmernieks.lv

 • Personāla daļa: Tālr. 67821959, e-pasts: personals@latvijasmernieks.lv

  Grāmatvedība: Tālr. 67821959, e-pasts: gramatvediba@latvijasmernieks.lv

 • Sadarbības partneris: Ltd.Reaalprojekt

  Tallinas 45, 71008, Viljandi, Igaunija; e-pasts: info@reaalprojekt.ee; Tālr. +372 608 1100

 
 
Uz augšu