Realizētie projekti

Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu HES zemūdens sonārā apsekošana

Esam pabeigušii darbu pie 3 Daugavas Hidroelektrostaciju zemūdens apsekošanu ar sonāro metodi pēc AS Latvenergo pasūtījuma!
Apsekošana tika veikta, lai pārbaudītu šo trīs spēkstaciju konstrukciju stāvokli un upes gultnes topogrāfiju 30 m attālumā no konstrukcijām. Apsekošanas lauku darbi noritēja 2015.gada oktobrī.
Gala rezultātā tika iegūti 3D punktu mākoņa dati, kas apstrādāti vizualizācijas attēlos un apsekošanas gaitas atskaitē.
Šāda zemūdens apsekošana, izmantojot sonāro metodi, ko līdz šim ir veikuši ūdenslīdēji un nirēji, nenoliedzami ir daudz precīzāka, drošāka, ātrāka un arī lētāka metode, ostu, tiltu un dambju, HES un cauruļvadu apsekošanai un bojājumu vietu noteikšanai. Rezultāti tiek attēloti rakstiskā atskaitē ar vizualizācijas attēliem, 2D CAD zīmējumos, 3D CAD modeļa veidā, apjoma aprēķinos un detalizētā pārskatā par konstrukciju optimālu uzturēšanu un remontdarbiem.
 

 • Lendžu karjera 3D modelis

  2015. gada septembrī, Krāslavas novada, Ūdrīšu pagastā tika veikts karjera Lendži aerofotorāfēšana. Apstrādājot fotogrāfēšanas rezultātā iegūtos attēlus, tika izveidots punkta mākonis. No punkta mākoņ...

 • Ortofoto militārajā bāzē Siimika

  2015.gada augustā, sadarbojoties ar igauņu firmu Reaalprojekt, Igaunijā 50 km uz Ziemeļrietumiem no Tallinas militārajā bāzē Siimikā tika veikta zemes gabala fotogrāfēšana ar bezpilota lidaparātu. No ...

 • Karjeru ortofoto un tilpuma aprēķini

  2014.gada nogalē, 2015.gadā esam attīstījuši karjeru uzmērīšanu ar bezpilota lidaparātu, ortofoto un 3D virsmas reljefa modeļu izveidi. Šie materiāli tālāk izmantoti iegūtā un izvestā karjera resursu ...

 • Kinopilsētiņas "Cinevilla" aerofoto

  2015.gada maijā esam pabeiguši Latvijas vienīgās un unikālās kinopilsētiņas "Cinevilla" uzmērīšanu ar bezpilota lidaparātu un izveidojuši ortofoto un 3D reljefa virsmas modeli. Ceram, ka šis materiāls...

 • Meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde

  Šogad esam uzsākuši vairākus meža meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskos projektus Vidzemes reģionā Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vajadzībām. Pašlaik kopējais uzmērāmais un projek...

 • Topogrāfiskā uzmērīšana Mežaparkā

  2011.gadā veicām kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" teritorijas (tai skaitā arī Rīgas Zooloģiskā dārza)  topogrāfisko uzmērīšanu un plānu izgatavošanu. Kopējā uzmērītā platība bija ...

 • Detālplānojums Skrundas muižai

  2010.gadā izstrādājām detālplānojumu "Dzirnavu ielas rekonstrukcija" Skrundas novadā Skrundas muižas vajadzībām.

 • Valsts nekustamie īpašumi - robežu uzmērīšana

  No 2011.-2013.gadam veicām Valsts nekustamiem īpašumiem pārvaldībā esošo zemes vienību robežu kadastrālo uzmērīšanu. Kopumā tika uzmērīti vairāk kā .... zemes īpašumi.

 
Uz augšu