Aktuālie projekti

Latvijas valsts ceļi

AS "Latvijas Valsts ceļi" jau ilggadīgi ir viens no mūsu pasūtītājiem. Pasūtījumos ar Latvijas Valsts ceļiem parasti izstrādājam zemes ierīcības projektus, kas saistīti ar autoceļu rekonstrukcijas darbiem, kā arī pēc tam saskaņā ar šiem projektiem veicam zemes kadastrālo uzmērīšanu, izgatavojam un saskaņojam robežu plānus, situācijas un apgrūtinājumu plānus. Pašlaik esam aizņemti ar valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils zemes kadastrālās uzmērīšanas un ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbiem.

  • Uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem

    No 2012.gada 1.janvāra sarakstu ar zemes vienībām, kas jāuzmēra par valsts budžeta līdzekļiem, aktualizē un lēmumus pieņem Valsts zemes dienests. 2012.gadā un 2014.gadā esam uzvarējuši Valsts ze...

  • CITRUS solutions

    No 2012.gada saskaņā ar sadarbības līgumu veicam atsevišķus SIA "Citrus Solutions" topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus. Topogrāfiskie un ģeodēziskie darbi tiek veikti saskaņā ar SIA "Lattelecom" tehni...

  • Latvijas Valsts meži

    Jau no 2008. gada mūsu lielākais mērniecības projekts ir Latvijas Valsts mežu zemes kadastrālā uzmērīšana veikšana ierakstīšanai Zemes grāmatā. Šobrīd mūsu mērķis ir uzmērīt Latvijas Valsts mežu zemes...

 
Uz augšu