Aktuālie projekti

Latvijas Valsts meži

Jau no 2008. gada mūsu lielākais mērniecības projekts ir Latvijas Valsts mežu zemes kadastrālā uzmērīšana veikšana ierakstīšanai Zemes grāmatā. Šobrīd mūsu mērķis ir uzmērīt Latvijas Valsts mežu zemes vienības Zvārtavas pagastā Valkas novadā, Cīravas pagastā Aizputes novadā, Pampāļu pagastā Saldus novadā, Līksnas un Sventes pagastā Daugavpils novadā, Kalna pagastā Jēkabpils novadā, Krapes pagastā Ogres novadā, Ērgļu pagastā Ērgļu novadā, Baltinavas pagastā Baltinavas novadā, Salnavas pagastā Kārsavas novadā, Pušmucovas agastā Ciblas novadā un Baldones pagastā Baldones novadā. Bet ar lielu daļu mežu uzmērīšanas esam tikuši galā jau tagad un tās ir  Naukšēnu, Valmieras, Cēsu, Valkas, Jelgavas, Rucavas, Ķekavas, Madonas, Salas, Viesītes, Alojas novados.

  • Uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem

    No 2012.gada 1.janvāra sarakstu ar zemes vienībām, kas jāuzmēra par valsts budžeta līdzekļiem, aktualizē un lēmumus pieņem Valsts zemes dienests. 2012.gadā un 2014.gadā esam uzvarējuši Valsts ze...

  • CITRUS solutions

    No 2012.gada saskaņā ar sadarbības līgumu veicam atsevišķus SIA "Citrus Solutions" topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus. Topogrāfiskie un ģeodēziskie darbi tiek veikti saskaņā ar SIA "Lattelecom" tehni...

  • Latvijas valsts ceļi

    AS "Latvijas Valsts ceļi" jau ilggadīgi ir viens no mūsu pasūtītājiem. Pasūtījumos ar Latvijas Valsts ceļiem parasti izstrādājam zemes ierīcības projektus, kas saistīti ar autoceļu rekonstrukcijas dar...

 
Uz augšu