Aktuālie projekti

Uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem

No 2012.gada 1.janvāra sarakstu ar zemes vienībām, kas jāuzmēra par valsts budžeta līdzekļiem, aktualizē un lēmumus pieņem Valsts zemes dienests.

2012.gadā un 2014.gadā esam uzvarējuši Valsts zemes dienesta iepirkuma konkursos un saskaņā ar Valsts zemes dienesta izsniegtu sarakstu veicam zemes kadastrālo uzmērīšanu bijušajiem zemes īpašniekiem,  un viņu mantiniekiem, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības.

Par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību saraksti pieejami šeit

 

  • CITRUS solutions

    No 2012.gada saskaņā ar sadarbības līgumu veicam atsevišķus SIA "Citrus Solutions" topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus. Topogrāfiskie un ģeodēziskie darbi tiek veikti saskaņā ar SIA "Lattelecom" tehni...

  • Latvijas Valsts meži

    Jau no 2008. gada mūsu lielākais mērniecības projekts ir Latvijas Valsts mežu zemes kadastrālā uzmērīšana veikšana ierakstīšanai Zemes grāmatā. Šobrīd mūsu mērķis ir uzmērīt Latvijas Valsts mežu zemes...

  • Latvijas valsts ceļi

    AS "Latvijas Valsts ceļi" jau ilggadīgi ir viens no mūsu pasūtītājiem. Pasūtījumos ar Latvijas Valsts ceļiem parasti izstrādājam zemes ierīcības projektus, kas saistīti ar autoceļu rekonstrukcijas dar...

 
Uz augšu