Aktuālie projekti

Uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem

No 2012.gada 1.janvāra sarakstu ar zemes vienībām, kas jāuzmēra par valsts budžeta līdzekļiem, aktualizē un lēmumus pieņem Valsts zemes dienests.

2012.gadā un 2014.gadā esam uzvarējuši Valsts zemes dienesta iepirkuma konkursos un saskaņā ar Valsts zemes dienesta izsniegtu sarakstu veicam zemes kadastrālo uzmērīšanu bijušajiem zemes īpašniekiem,  un viņu mantiniekiem, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības.

Par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību saraksti pieejami šeit

 

 • Rīgas brīvostas teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana

  2019.gada nogalē un 2020.gadā esam veikuši plašu topogrāfisko uzmērīšanu un augstas detalizācijas topogrāfisko plānu izstrādi Rīgas brīvostas teritorijā Vecmīlgrāvī Birztalu un Laivinieku ielas rajonā...

 • Rail Baltica - Eiropas dzelzceļa līnijas mērniecības darbi

  Jau no 2017.gada SIA Latvijasmernieks.lv personāls ir iesaistīti vērienīgā projekta Rail Baltica – jaunā dzelzceļa savienojuma ar Eiropu mērniecības darbos. Projekts paredz nekustamo īpašumu, kas nepi...

 • Latvijas Valsts meži

  Uzskatām, ka mūsu Valsts lielākā vērtība un resurss tūlīt pēc Latvijas iedzīvotājiem ir meži. Droši vien tādēļ, jau no 2008.gada kā mūsu lielākais klients un pasūtītājs ir Latvijas Valsts meži. Katru ...

 • Latvijas valsts ceļi

  AS "Latvijas Valsts ceļi" jau ilggadīgi ir viens no mūsu pasūtītājiem. Pasūtījumos ar Latvijas Valsts ceļiem parasti izstrādājam zemes ierīcības projektus, kas saistīti ar autoceļu rekonstrukcijas dar...

 
Uz augšu