Realizētie projekti

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde

Šogad esam uzsākuši vairākus meža meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskos projektus Vidzemes reģionā Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vajadzībām. Pašlaik kopējais uzmērāmais un projektējamais meliorācijas sistēmas kopgarums ir vairāk ka 90 km.

 • Lendžu karjera 3D modelis

  2015. gada septembrī, Krāslavas novada, Ūdrīšu pagastā tika veikts karjera Lendži aerofotorāfēšana. Apstrādājot fotogrāfēšanas rezultātā iegūtos attēlus, tika izveidots punkta mākonis. No punkta mākoņ...

 • Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu HES zemūdens sonārā apsekošana

  Esam pabeigušii darbu pie 3 Daugavas Hidroelektrostaciju zemūdens apsekošanu ar sonāro metodi pēc AS Latvenergo pasūtījuma! Apsekošana tika veikta, lai pārbaudītu šo trīs spēkstaciju konstrukciju st...

 • Ortofoto militārajā bāzē Siimika

  2015.gada augustā, sadarbojoties ar igauņu firmu Reaalprojekt, Igaunijā 50 km uz Ziemeļrietumiem no Tallinas militārajā bāzē Siimikā tika veikta zemes gabala fotogrāfēšana ar bezpilota lidaparātu. No ...

 • Karjeru ortofoto un tilpuma aprēķini

  2014.gada nogalē, 2015.gadā esam attīstījuši karjeru uzmērīšanu ar bezpilota lidaparātu, ortofoto un 3D virsmas reljefa modeļu izveidi. Šie materiāli tālāk izmantoti iegūtā un izvestā karjera resursu ...

 • Kinopilsētiņas "Cinevilla" aerofoto

  2015.gada maijā esam pabeiguši Latvijas vienīgās un unikālās kinopilsētiņas "Cinevilla" uzmērīšanu ar bezpilota lidaparātu un izveidojuši ortofoto un 3D reljefa virsmas modeli. Ceram, ka šis materiāls...

 • Topogrāfiskā uzmērīšana Mežaparkā

  2011.gadā veicām kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" teritorijas (tai skaitā arī Rīgas Zooloģiskā dārza)  topogrāfisko uzmērīšanu un plānu izgatavošanu. Kopējā uzmērītā platība bija ...

 • Detālplānojums Skrundas muižai

  2010.gadā izstrādājām detālplānojumu "Dzirnavu ielas rekonstrukcija" Skrundas novadā Skrundas muižas vajadzībām.

 • Valsts nekustamie īpašumi - robežu uzmērīšana

  No 2011.-2013.gadam veicām Valsts nekustamiem īpašumiem pārvaldībā esošo zemes vienību robežu kadastrālo uzmērīšanu. Kopumā tika uzmērīti vairāk kā .... zemes īpašumi.

 
Uz augšu